Slush Elsa

SLUSH ELSA

Fruit flavoured slush pouches

 

Flavour: Kiwi and Lime
Contains 25% Fruit concentrate
Natural colours
Natural flavours
Natural presentives

 

Packing:-

Single: 120ml

Display: 24 x 120 ml

Case: 8 x 24 x 120ml

 

Barcodes-

Single: 6009706300654

Display: 16009706300651

Case: 26009706300658